Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.1gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.2gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.3gk-is-140.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

 

OPN kot temeljni prostorski akt občine, se pripravi ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev. Z OPN se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. V našem podjetju ponujamo prikazovanje posameznih faz, od osnutka do predloga tudi za interno pregledovanje gradiva na portalu iObčina, kar omogoča boljšo preglednost ter interaktivnost med naročnikom (Občino) in izdelovalcem OPN. Možno je tudi prikazovanje OPN za javni dostop, kar je zlasti priročno v času javne razgrnitve OPN (možno tudi zbiranje elektronsko pripomb).

opn

OPN Občine Brezovice v pripravi


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.