Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.1gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.2gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.3gk-is-140.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
PRIKAZ STANJA PROSTORA

 

PSP je obvezna podlaga pri pripravi vseh izvedbenih aktov. Sestavljen je iz tekstualnega in grafičnega dela. Grafični prikazi se pripravijo tako natančno, da je možno njihovo mejo določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru. Za ta namen opravimo prekrivanje in podrobno analizo vseh podatkovnih slojev, ki so predmet prostorskega načrtovanja na obravnavanem območju. Posebej se opravi poizvedba, katere rezultat so razhajanja med namensko (plansko) in dejansko rabo prostora. Grafični del se pripravi skladno s Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 20/2008).

psp 1

PSP (OPN Brezovica)


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.