Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.1gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.2gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.3gk-is-140.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
URBANISTIČNI NAČRT 

 

UN je obvezna strokovna podlaga OPN. Pripravi se za območja posameznih mest, naselij mestnega značaja, občinskih ter drugih razvojnih središč. Določijo se območja celovite prenove naselja z rešitvami in ukrepi za celovito prenovo, javne površine in druge oblike javnega dobra, prometne ureditve vključno s površinami za mirujoči promet, zelene površine naselja, elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja, gospodarska javna infrastruktura. UN lahko tudi določi območja, za katere se arhitekturno-urbanistične rešitve pridobijo z javnim natečajem.

un

Izdelava UN Občine Brezovica


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.