Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.1gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.2gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.3gk-is-140.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
VARIANTNE REŠITVE, VREDNOTENJE IN PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV ZA POTEK TRAS INFRASTRUKTURE (PŠV)

 

Pri umeščanju prostorski ureditev državnega pomena ali tudi drugih zahtevnejših posegih v prostor je nujna podlaga za pripravo državnih prostorskih načrtov načrtovanje v variantah. Odločitev o izbiri najustreznejše variante se vrši v procesu izdelave primerjalne študije variant, kjer se posamezne variante vrednoti s prostorskega, funkcionalnega, varstvenega, ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.

Primerjalna študija je zaradi kompleksnosti lahko sestav več parcialnih študij, se pravi rezultat timskega dela strokovnjakov z različnih področij. Pri tem je ključno usklajevanje in vodenje izdelave PŠV, z namenom dosega končnega cilja: izbor najustreznejše variante.

 


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.