Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.1gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.2gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.3gk-is-140.jpg
Text
 • 1
 • 2
 • 3
REFERENCE

Aktivni projekti:
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRTI:

 • OBČINA LOG-DRAGOMER: Občinski prostorski načrt Občine Log-Dragomer
 • OBČINA DOBJE: Občinski prostorski načrt Občine Dobje
 • OBČINA JESENICE: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice
 • OBČINA BOROVNICA: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica
 • OBČINA ŽIROVNICA: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI:

 • OBČINA ŽALEC: Občinski podrobni prostorski načrt ST-1 za funkcionalno enoto F1
 • OBČINA LOG-DRAGOMER: Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev potoka Snežak
 • OBČINA LOG-DRAGOMER: Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja Športni park Log
 • OBČINA MEDVODE: Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec

LOKACIJSKE INFORMACIJE IN POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA:

 • OBČINA BOROVNICA: Izdelava potrdil o namenski rabi zemljišča in Lokacijskih informacij
 • OBČINA LOG - DRAGOMER: Izdelava potrdil o namenski rabi zemljišča in Lokacijskih informacij

Izvedeni projekti:
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI:

 • OBČINA ZAGORJE OB SAVI: Sprememba in dopolnitev ZN Potoška vas – šola in levi breg Kotredreščice, leto 2012

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRTI:

 • OBČINA MEŽICA: Občinski prostorski načrt Občine Mežica, leto 2013
 • OBČINA JESENICE: Občinski prostorski načrt Občine Jesenice, leto 2013
 • OBČINA BOROVNICA: Občinski prostorski načrt Občine Borovnica, leto 2014
 • OBČINA PREVALJE: Občinski prostorski načrt Občine Prevalje, leto 2015

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI:

 • OBČINA BOHINJ: Priprava grafičnega dela sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Bohinj, leto 2006
 • OBČINA RADOVLJICA: Priprava grafičnega dela sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Radovljica, leto 2004
 • OBČINA VRHNIKA: Priprava grafičnega dela sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Vrhnika, leto 2005
 • OBČINA JESENICE: Priprava grafičnega dela sprememb in dopolnitev sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Jesenice, leto 2005

OBČINSKI PROSTORSKI PLANI:

 • OBČINA ZAGORJE OB SAVI: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice, leto 2012

IDEJNE ZASNOVE:

 • OBČINA LOG - DRAGOMER: Izdelava idejnega projekta za vrtec na Logu, leto 2014

STROKOVNE PODLAGE ZA URBANISTIČNE DOKUMENTE:

 • OBČINA PREVALJE: Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča, strokovna podlaga za OPN, leto 2012
 • OBČINA MEŽICA: Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča, strokovna podlaga za OPN, leto 2011
 • OBČINA DOBJE: Analiza poselitve, strokovna podlaga za OPN, leto 2010
 • OBČINA ŠOŠTANJ: Analiza potenciala sončne energije za občino Šoštanj, leto 2010
 • OBČINA PREVALJE: Analiza stanja in teženj v prostoru, leto 2007
 • OBČINA BOROVNICA: Analiza stanja in teženj v prostoru, strokovna podlaga za SPRO, leto 2006
 • OBČINA BOROVNICA: Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru, strokovna podlaga za SPRO leto 2006
 • OBČINA BOROVNICA: Študija ranljivosti prostora, strokovna podlaga za SPRO, leto 2006

LOKACIJSKE INFORMACIJE IN POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA:

 • OBČINA JESENICE: Izdelava avtomatizirane izdelave lokacijskih informacij, leto 2014
 • OBČINA ŽALEC: Izdelava avtomatizirane izdelave lokacijskih informacij, leto 2014
 • OBČINA KRANJ: Izdelava avtomatizirane izdelave lokacijskih informacij, leto 2014
 • OBČINA POLZELA: Izdelava avtomatizirane izdelave lokacijskih informacij, leto 2014
 • OBČINA PREVALJE: Izdelava avtomatizirane izdelave lokacijskih informacij, leto 2014

VODILNE MAPE:

 • Vodilna mapa za stanovanjsko hišo T1a- na območju urejanja 10/13 Brezovec, leto 2010
 • Vodilna mapa za stanovanjsko hišo T1b (z)- na območju urejanja 10/13 Brezovec, leto 2010

NATEČAJI

 • Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za Nordijski center Planica, leto 2009

DIGITALIZACIJE PROSTORSKIH AKTOV

 • MESTNA OBČINA KRANJ: Digitalizacija prostorskega plana Mestne občine Kranj, leto 2004
 • MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA: Digitalizacija prostorskega plana
 • OBČINA RADENCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA GORNJI PETROVCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA ROGAŠOVCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA VELIKE LAŠČE: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA BOROVNICA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA PREVALJE: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA MORAVSKE TOPLICE: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA BLED: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA BOHINJ: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA BELTINCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA BREZOVICA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA PIVKA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA ŠALOVCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA GRAD: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA VODICE: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA DRAVOGRAD: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA ŽIROVNICA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA KRANJSKA GORA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA VRHNIKA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA POSTOJNA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA RADOVLJICA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA JESENICE: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA TIŠINA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA ŠENTJUR: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA BOHINJ: Digitalizacija prostorsko ureditvenih pogojev Občine Bohinj, leto 2005

AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.