Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/izobrazevanje.1gk-is-143.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/izobrazevanje.2gk-is-143.jpg
Text
 • 1
 • 2

Tečaji

Nudimo kavalitetne tečaje programske opreme Autodesk, Erdas, Kaliopa.

Prilagojeni tečaji

Za vas pripravimo prilagojene tečaje, ki zajemajo vse kar potrebujete pri svojem delu.

VSEBINA TEČAJEV IN DELAVNIC PROGRAMSKE OPREME AUTODESK

 

AutoCAD

Tečaji in delavnice za risanje v 2D in 3D prostoru programske opreme AutoCAD. AutoCAD je programski paket za računalniško podprto 2D projektiranje in 3D modeliranje. Uporaben je na različnih tehničnih področjih kot so strojništvo, geodezija, arhitektura, projektiranje. Rišemo lahko tehnične risbe, lahko pa tudi ilustracije, diagrame, prosojnice in načrte. Mogoče ga je tudi širiti in povezovati z drugimi programi.

Cenik Izobraževanj Autodesk | Cenik opreme Autodesk | Najem CAD specialistov

Osnovni nivo

Vsebina tečaja:

 • PREDSTAVITEV PROGRAMA,
 • UPORABNIŠKEGA VMESNIKA,
 • SESTAVNI DELI ZASLONA,
 • OSNOVNI UKAZI ZA DELO - SPLOŠNI (odpiranje in zapiranje datotek, ustvarjanje novih datotek, odpiranje več datotek hkrati)
 • OSNOVNE NASTAVITVE PRED ZAČETKOM DELA / RISANJA (spreminjanje nastavitve zaslona, nastavitve miške)
 • VNOS PODATKOV (vnašanje ukazov, vnašanje podatkov s tipkovnico, risanje z miško, delo s koordinatami)
 • OSNOVNI UKAZI ZA RISANJE (daljica, pomožna črta, vzporedno črtovje, premica, mnogokotnik, pravokotnik, lok, krog, elipsa, točka, šrafure, določanje regije, eno vrstični tekst, več vrstični tekst)
 • ORODJA ZA ENOSTAVNO IN NATANČNO RISANJE (orodja za lovljenje obstoječih točk)
 • OSNOVNI UKAZI ZA SPREMINJANJE (LASTNOSTI) RISBE (brisanje, kopiranje, zrcaljenje, risanje vzporednic, razvrščanje/ razmnoževanje, premikanje, vrtenje, povečevanje, raztegovanje, podaljševanje elementov, rezanje, obrezovanje robov, zaokroževanje robov)

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 230€
Cena: 20 šolskih ur (4 dni) 330€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
Nadaljevalni nivo

Vsebina tečaja:

 • RISALNE RAVNINE (spreminjanje, upravljanje in določanje različnih lastnosti (barva, debelina, poimenovanje, organiziranje) risalnih ravnin)
 • SLOGI, BESEDILA (oblikovanje slogov besedil)
 • ŠRAFIRANJE (ustvarjanje lastnih slogov in prilagajanje šrafur)
 • KOTIRANJE (izdelovanje lastnih slogov kotiranja (črt, simbolov in teksta)
 • BLOKI IN DELO Z ATRIBUTI (risanje blokov, vnašanje že pripravljenih blokov, ustvarjanje blokov z atributi in popravljanje vsebine atributov)
 • UPORABA DESIGN CENTRA (prikaz uporabnosti in dela z njim)
 • IZRISOVANJE NA TISKALNIK (spreminjanje vidnega polja, dinamični premik risbe, poimenovanje pogledov, obnavljanje risbe na zaslonu, zaslonska okna, zlaganje odprtih oken)

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 250€
Cena: 20 šolskih ur (4 dni) 330€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Prilagojeni tečaj za naročnika

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojeni tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela.

Cena: po dogovoru
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Individulane ure

Pomagamo vam pri konkretnih vprašanjih in projektih.

Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
 
 

AutoCAD Map 3D


Tečaji in delavnice primerne za prostorske načrtovalce, urbaniste, krajinske arhitekte, geodete, za GIS uporabnike...

Cenik Izobraževanj Autodesk | Cenik opreme Autodesk | Najem CAD specialistov

Osnovni nivo

Vsebina tečaja:

 • Razlika med osnovnim ACAD in ACAD Map
 • Meniji in orodja, različni WORKSPACES v AutoCAD Map
 • Osnovne nastavitve MAP
 • Uporaba HELP-a
 • Kaj je TASKPANE
 • 3-je osnovni principi dela s podatki v Acad MAP: Link Template (staro), ObjectData, FDO
  Podrobno o OBJECT DATA
 • Delo z rastrskimi slikami (3 načini)
 • Delo z XREF-i
 • Delo s poligoni
 • Drawing cleanup
 • Topologije, analize in statistike nad topologijo
 • Export, import data
 • Predstavitev Map Explorer

             

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 400€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
Nadaljevalni nivo

Vsebina tečaja:

 • Podrobno o FDO
 • Napredne nastavitve za delo s večjo količino rastrskih podatkov
 • Priklop rastra preko FDO (združevanje več kart v en sloj)
 • Priklop na WMS IWS (Kaliopa iObčiina)
 • Koordinatni sistemi in 2 principa transformacije med njimi
 • Map QUERY možnosti poizvedb in dela iz pripetih risb
 • Feature Classification
 • Map Annotations
 • MapBook
 • Sheet set
 • Publish

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 450€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Prilagojeni tečaj za naročnika

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojeni tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela.

Cena: po dogovoru
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Individulane ure

Pomagamo vam pri konkretnih vprašanjih in projektih.

Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
 
 

AutoCAD Civil 3D


Tečaji in delavnice primerne za projektante in načrtovalce cest, kanalizacije, vodovodov, geodete...

Cenik Izobraževanj Autodesk | Cenik opreme Autodesk | Najem CAD specialistov

Osnovni nivo

Vsebina tečaja:

 • Spoznavanje uporabniškega vmesnika Civil 3D in delovnega okolja, oken, menijev,…,
 • Spoznavanje CIVIL – ovih objektov (Točke, Površja, Vzdolžne osi, Vzdolžni profili, Koridorji,…),
 • Funkcionalnost:
  • Delo z točkami in stili točk ter skupinami točk,
  • Kreiranje površji (surfaces), delo z stili in modeliranje (meje območji, ostri robovi,…),
  • Projektiranje vzdolžnih osi in njihovih elementov ter pregled stilov,
  • Risanje vzdolžnih profilov,
  • Kreiranje enostavnih koridorjev in njihovih površji,
  • Kreiranje prečnih osi in prečnih profilov,
  • Izračuni količin in zemeljskih mas,
  • Pregled funkcionalnosti Pipe-ing in risanje kanala,
  • Možnosti migracije in kolaboracije podatkov (Land XML, SDF, AutoCad,..)

              

Cena: 16 šolskih ur (4 dni) 600€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
Nadaljevalni nivo

Vsebina tečaja (vsebina tečaja se prilagodi zahtevam in potrebam tečajnikov):

 • Obdelava geodetskih terenskih meritev, izračuni poligonov in obdelava terenskih podatkov,
 • Risanje kompleksnejših vzdolžnih osi (kombinacije prem krožnih lokov in prehodnic,…),
 • Kreiranje kompleksnejših normalnih prečnih prerezov,
 • Kreiranje koridorjev zahtevnih objektov (križišča, krožišča, zaščitni zidovi, vodne pregrade,…),
 • Določitev vgrajenih količin ali zemeljskih mas kompleksnejših objektov,
 • Projektiranje kanalizacije, vodovoda in možnosti hidravličnega preračuna sistema,
 • Avtomatizacija izrisa načrtov in možnosti vizualizacije končnega stanja projekta.

Cena: 16 šolskih ur (4 dni) 700€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Prilagojeni tečaj za naročnika

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojeni tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela.

Cena: po dogovoru
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Individulane ure

Pomagamo vam pri konkretnih vprašanjih in projektih.

Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
 
 

AutoCAD Mechanical


Tečaji in delavnice primerne za projektante in načrtovalce cest, kanalizacije, vodovodov, geodete...

Cenik Izobraževanj Autodesk | Cenik opreme Autodesk | Najem CAD specialistov

Osnovni nivo

Vsebina tečaja:

 • Ukazi v AutoCAD Mechanical
 • Kreiranje risbe
 • Konstruiranje strojnih elementov
 • Konstruiranje vijačnih zvez
 • Zvari
 • Standardni profili in zakovice
 • Zatiči in vzmeti

     

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 500€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
Nadaljevalni nivo

Vsebina tečaja:

 

 • Kotalni in drsni ležaji
 • Verižni in jermenski prenosi
 • Sestavnice in baze podatkov
 • Izračun obremenitve gredi
 • Izračun odmičnih mehanizmov

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 500€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Prilagojeni tečaj za naročnika

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojeni tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela.

Cena: po dogovoru
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru
 

 
Individulane ure

Pomagamo vam pri konkretnih vprašanjih in projektih.

Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
 
 

AutoCAD Inventor LT

Tečaji in delavnice primerne za strojnike...

Cenik Izobraževanj Autodesk | Cenik opreme Autodesk | Najem CAD specialistov

Osnovni nivo

Vsebina tečaja:

 • Delovno okolje in orodja za navigacijo
 • Skiciranje [Sketch] in omejitve [Constraints]
 • Enostavno modeliranje
 • Izdelava gradnikov [Part]
 • Izrisi [Drawings]
 • Knjižnice slogov in standardi
 • Bloki skice [Sketch Blocks]

 

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 500€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Nadaljevalni nivo

Vsebina tečaja:

 • Napredno modeliranje
 • Parametri
 • Izpeljani gradniki [Derived Parts]
 • Lastni gradniki [iFeatures]
 • Izdelava modela iz 2D risbe
 • Predstavitve in animacije
 • Površinsko modeliranje [Splines and Surfaces]

 

 

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 550€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Prilagojeni tečaj za naročnika

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojeni tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela.

Cena: po dogovoru
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru
 

 
Individulane ure

Pomagamo vam pri konkretnih vprašanjih in projektih.

Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
 
 

Autodesk Inventor


Tečaji in delavnice primerne za strojnike...

Cenik Izobraževanj Autodesk | Cenik opreme Autodesk | Najem CAD specialistov

Osnovni nivo

Vsebina tečaja:

 • Delovno okolje in orodja za navigacijo
 • Projekti
 • Skiciranje [Sketch] in omejitve [Constraints]
 • Enostavno modeliranje
 • Izdelava gradnikov [Part]
 • Sestavi [Assemblies]
 • Izrisi [Drawings]
 • Knjižnice slogov in standardi
 • iLogic osnove
 • Knjižnica standardnih elementov [Content Center]
 • Bloki skice [Sketch Blocks]         

 

 

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 600€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
Nadaljevalni nivo

Vsebina tečaja:

 • Napredno modeliranje
 • Parametri
 • iLogic
 • Izpeljani gradniki [Derived Parts]
 • Lastni gradniki [iFeatures]
 • Prikazi sestava, predstavitve in animacije
 • Izdelava plastičnih komponent
 • Frame Generator
 • Pametno kopiranje [iCopy]
 • Modeliranje z enačbo krivulj
 • Površinsko modeliranje [Splines and Surfaces]

 

 

Cena: 10 šolskih ur (2 dni) 650€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Prilagojeni tečaj za naročnika

Za vas lahko oblikujemo tudi povsem prilagojeni tečaj. Skupaj oblikujemo vsebino tečaja, glede na potrebe vašega dela.

Cena: po dogovoru
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 
Individulane ure

Pomagamo vam pri konkretnih vprašanjih in projektih.

Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru

 

 
 
 

Autodesk AutoCAD P&ID in Plant 3D

program za 3D načrtovanje cevovodov. Izdelava kompletne tehnične dokumentacije na osnovi 3D modeliranja. Vključuje tudi izdelavo procesnih shem, ki so povezane s 3D modelom.

Cenik Izobraževanj Autodesk | Cenik opreme Autodesk | Najem CAD specialistov

Osnovni nivo

Vsebina tečaja:

Uvod v AutoCAD P&ID in AutoCAD Plant 3D

 • Delo s projekti
 • Odpiranje risb
 • Pregled delovnega okolja
 • Upravljanje z ravninami in barvami

AutoCAD P&ID

 • Ustvarjanje nove risbe
 • Oprema in priključki
 • Cevovodi
 • Merilni inštrumenti in povezave
 • Koncept označevanja
 • Koncept kotiranja
 • Tehnike spreminjanja
 • Upravljanje s podatki in popisi
 • Ustvarjanje novega simbola in povezave
 • Napredne tehnike in odpravljanje težav

AutoCAD Plant 3D

 • Upravljanje z mapami projekta in risbami
 • Modeliranje jeklenih konstrukcij
 • Modeliranje opreme
 • Osnove modeliranja cevovodov
 • Spreminjanje cevovodov in napredne tehnike
 • Delo s P&ID podatki v Plant 3D
 • Izdelava pravokotnih pogledov in kotiranje
 • Izdelava izometričnih pogledov

Cena: 16 šolskih ur (2 dni) 700€
Minimalno število tečajnikov: 3
Lokacija: Ljubljana, Celje
Termini: po dogovoru
Predznanje: ni potrebno (zaželjeno osnove AutoCAD-a)

 

 
 
 
 


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.