Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

GEODETSKE STORITVE

STROKOVNOST - NATANČNOST - AŽURNOST

Kot geodetsko podjetje imamo večletne strokovne izkušnje pri izvajanju geodetskih storitev s področja nepremičninskih evidenc (zemljiški kataster, kataster stavb, kataster gospodarske javne infrastrukture), kot tudi s področja gradbeno inženirskih del pri gradnji nizkih in vodnih gradenj ter gradenj komunalne infrastrukture. Dobro poznavanje stroke, zakonodaje in postopkov s področja urejanja prostora in upravljanja z zemljišči ter uporaba najsodobnejših instrumentov ter programskih orodij, nam daje konkurenčno prednost.

V podjetju vam nudimo vse vrste geodetskih storitev, kot npr. parcelacije, urejanje mej, evidentiranje stavb, izravnave mej, označitev mej, vpis stavbe v kataster stavb, spremembe podatkov katastra stavb, evidentiranje gospodarske javne infrastrukture, izdelave geodetskih načrtov, zakoličbe objektov, kontrolne meritve, ipd…V zadnjih nekaj letih pa se kot zastopniki podjetji Digital Globe in RapidEye v podjetju ukvarjamo tudi z dobavo in pripravo satelitskih posnetkov ter ostalimi storitvami in tehnikami daljinskega zaznavanja.

 

storitve


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.