Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

IZDELAVA GEODETSKEGA NAČRTA

V primeru, da nameravate graditi hišo, večstanovanjski objekt, poslovno stavbo, komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod,…), energetsko infrastrukturo (plinovod, elektrovod, vročevod,…), telekomunikacijsko infrastrukturo (telekomunikacijski vodi, kabelska TV,…), prometno infrastrukturo (ceste, parkirišča, kolesarske steze,...), potrebujete za izdelavo projektne dokumentacije GEODETSKI NAČRT. GEODETKI NAČRT je potreben tako za izdelavo projektne dokumentacije za graditev objekta (PGD, PZI), izdelavo projektne dokumentacije po končani gradnji (PID), kot tudi za izdelavo državnega ali občinskega lokacijskega načrta.

Glede na namen uporabe geodetskega načrta pa se naročnik in geodetsko podjetje dogovorita predvsem o prikazanih vsebinah na geodetski načrt in potrebni podrobnosti in natančnosti geodetskega načrta. Načrt lahko vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah (meje zemljiških parcel, številke zemljiških parcel, meje vrste rabe), administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. Izdelan mora biti za območje najmanj 25 m od predvidene lokacije objekta, v primeru linijskih objektov pa za takšno območje, ki omogoča umestitev takšnega objekta v prostor.

Vsebinsko GEODETSKI NAČRT sestavljajo:


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.