Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

KONTROLNE MERITVE

Umestitev objektov v prostor se velikokrat izvede tudi na območjih kjer struktura tal in geomehanične lastnosti tal niso ravno idealne. Zaradi tega so kontrolne meritve premikov na teh območjih zelo pomembne. Osnovni nalogi kontrolnih meritev sta:

   • določiti premike objekta v horizontalni ali vertikalni ravnini oziroma prostoru in času,
   • določiti spremembo geometrijske oblike objekta, ki je največkrat posledica premika samega objekta v prostoru in času oziroma določitev deformacij, ki se pojavijo na objektu.

Največkrat se kontrolne meritve izvajajo na gradbeno inženirskih objektih kot so:

   • hidrotehničnih objektih (hidroelektrarne, zajezitve, pregrade,…),
   • prometnih objektih (premostitveni objekti prometnic kot so viadukti, mostovi,…),
   • strojnih in industrijskih napravah (žerjavi, turbine, posamezni stroji,…),
   • za potrebe inženirske geologije in mehanike tal, kjer gre predvsem za lokalne in regionalne probleme v zvezi s premikanjem zemeljske skorje, plazenjem hribin, ipd...

AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.