Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

ZAKOLIČENJE OBJEKTA

ZAKOLIČENJE OBJEKTA je geodetska storitev prenosa projekta v naravo. Investitor in izvajalec gradbenih del morata pred pričetkom gradnje objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje poskrbeti tudi za ZAKOLIČENJE OBJEKTA. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju, kot inženirska geodetska storitev. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije.

Zakoličbeni načrt sestavljata:

Zapisnik zakoličbe je dokument s katerim odgovorni geodet potrjuje pravilnost in strokovnost izvedbe, izvajalec in pooblaščeni predstavnik občine pa seznanitev z opravljeno zakoličbo objekta.

PRAVNE PODLAGE
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004).


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.