Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

EVIDENTIRANJE STAVBE

elaborat evidentiranja stavbePostopek EVIDENTIRANJA STAVBE je sestavljen postopek in pomeni evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in vpis stavbe in delov stavbe kataster stavb. EVIDENTIRANJE STAVBE je na podlagi 16. in 105. čena Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004) obvezujoče za lastnika oziroma investitorja stavbe.

V primeru stavbe ki ima enega lastnika in en del je za vpis v uradne evidence (zemljiški kataster in kataster stavb) vedno potrebno izvesti postopek evidentiranje stavbe. Ko pa ima stavba več delov pa se lahko izvede evidentiranje stavbe ločeno in sicer v dveh korakih. Prvi korak je določitev zemljišča pod stavbo, ki se lahko izvede že po končani prvi gradbeni fazi. Drugi korak pa je vpis stavbe v kataster stavb, ki pa se lahko izvede v trtji gradbeni fazi oziroma takrat, ko so jasno definirani deli stavbe in njihove površine. V postopku evidentiranja stavbe geodetsko podjetje izdela skupen elaborat evidentiranja stavbe, ki ga skupaj skupaj z ZAHTEVO ZA UVEDBO POSTOPKA ZA EVIDENTIRANJE STAVBE lastnik parcele, na kateri stoji stavba, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, investitor gradnje, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik vloži na Geodetsko upravo RS. V primeru da stavba nima hišne številke pa je potrebno ZAHTEVKU ZA UVEDBO POSTOPKA ZA EVIDENTIRANJA STAVBE priložiti tudi ZAHTEVO ZA DOLOČITEV HIŠNE ŠTEVILKE.

Geodetska uprava po končanem postopku izda sklep o evidentiranju podatkov zemljiškem katastru in katastru stavb.

 

PRAVNE PODLAGE
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št 47/2006, št. 65/2007),
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004),
Pravilnik o vpisih v kataster stavb(Ur.l. RS, št. 22/2007).


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.