Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB

Postopek SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB je možen v primeru, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in če so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.

Spremembe podatkov katastra stavb so:

   • SPREMEMBE ŠTEVILKE STAVBE ALI ŠTEVILKE DELA STAVBE,
   • SPREMEMBA LEGE, OBLIKE ALI POVRŠINE STAVBE ali DELA STAVBE,
   • PREMEMBA DEJANSKE RABE,
   • PREMEMBA ŠTEVILKE STANOVANJA ALI POSLOVNEGA PROSTORA,
   • DRUŽITVE ali DELITVE STAVBE ALI DELA STAVBE,
   • VPIS NOVEGA DELA STAVBE,
   • IZBRIS STAVBE ALI DELA STAVBE.

Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka spremembe podatkov katastra stavb je ELABORAT SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB, ki ga izdela geodetsko podjetje ali tudi projektantsko podjetje.

Upravni postopek spremembe podatkov katastra stavb se uvede na ZAHTEVO ZA SPREMEMBO PODATKOV KATASTRA STAVB s strani lastnika stavbe ali dela stavbe, imetnika stavbne pravice ali upravnika stavbe in sicer najpozneje v 30 dneh po izvedenih spremembah. Postopek izbrisa stavbe ali dela stavbe se uvede na zahtevo lastnika parcele, na kateri je stala stavba, lastnika stavbe ali dela stavbe ali državnega organa, lokalne skupnosti ali po uradni dolžnosti.

Uvedba obeh postopkov se upravi pri Geodetski upravi RS.

 

PRAVNE PODLAGE
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št 47/2006, št. 65/2007),
Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Ur.l. RS, št. 22/2007),


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.