Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

VRIS STAVBE ALI DELOV V KATASTER

elaborat KS 1000x700V evidenci KATASTRA STAVB se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb. Vpis stavbe in delov stavbe je ena od postopkov za vpis objekta v uradno evidenco - kataster stavb. VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE je na podlagi 16. in 105. čena Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004) obvezujoč za lastnika oziroma investitorja novogradenje. V primeru vzpostavitve etažne lastnine tako pri novogradnjah, kot tudi obstoječih stavbah, pa je to nujen pred pogoj.

 

Naročnik izdelave ELABORATA ZA VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE V KATASTER STAVB je lahko lastnik parcele, na kateri stoji stavba, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, investitor gradnje, uporabnik stavbe ali dela stavbe in upravnik stavbe. Storitev izdelave elaborata stranka naroči pri geodetskem podjetju, ki na osnovi izmer izdela ELABORAT ZA VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE V KATASTER STAVB.

Upravni postopek VPIS STAVBE IN DELOV STAVB v kataster stavb uvede lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, investitor gradnje, uporabnik stavbe ali dela stavbe in upravnik stavbe, ki elaborat skupaj z ZAHTEVO ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB vloži na Geodetsko upravo RS. V primeru novogradnje oziroma kadar stavba nima hišne številke mora vlagatelj podati tudi ZAHTEVO ZA DOLOČITEV HIŠNE ŠTEVILKE.

PRAVNE PODLAGE
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št 47/2006, št. 65/2007),
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004),
Pravilnik o vpisih v kataster stavb(Ur.l. RS, št. 22/2007).


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.