Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-178.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-178.jpg
Text
 • 1
 • 2
STORITVE

STROKOVNOST - NATANČNOST - AŽURNOST

 

Geodezija, Urbanizem, Računalniška omrežja in strežniki, Programska oprema: Kaliopa, Autodesk, Erdas, Microsoft nudijo izjemno bogat spekter naših storitev, ki jih ponujamo.

Pri storitvah je poleg samoumevne strokovnosti naša odlika zavedanje o odgovornosti in odzivnosti do naročnika. Široka paleta stalno zaposlenih inženirjev specialistov zagotavlja dnevno, množici strank, poenostavitve in pohitritve delovnih procesov po principu »know-how«.

V grobem naše storitve delimo na sklope:

 • Zakupi specialistov (več...),
 • Geodetske storitve (geodetski načrti, parcelacije, urejanje mej, vpis etažne lastnine (več..),
 • Obdelave prostorskih in katastrskih podatkov vseh vrst infrastruktur (vodovodi, kanalizacije, plinovodi, ceste, toplovodi, kabelska omrežja…) za potrebe naročnikov, (izvajanje oddaj v ZK GJI, svetovanje, zajem in distribucija podatkov, izrisi, skeniranja,geolociranja… (več..),
 • Izdelave in analize satelitskih posnetkov za poljubna področja itd,…) (več..),
 • Računi davkov za občine (NUSZ in NSZ, komunalni prispevki, lastnina po REN,
 • Izobraževanja za AutoCAD (Geodezija, Gradbeništvo, Strojništvo) (več..),
 • Izobraževanja za Erdas (remote sensing) (več..),
 • Upravljanje računalniški omrežij in strežnikov (več..),
 • Projektiranje v urbanizmu,z množico specialistov za prostorske podatke izvajamo tudi urbanistična projektiranja (OPN, OPPN, odloki NUSZ …) (več…).

AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.