Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.1gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.2gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.3gk-is-140.jpg
Text
 • 1
 • 2
 • 3
URBANISTIČNE STORITVE

STROKOVNOST - NATANČNOST - AŽURNOST

 

Smo podjetje s širokim spektrom storitev na področju urejanja prostora. Poglavitna dejavnost oddelka za urbanizem je izdelovanje prostorske in urbanistične dokumentacije. Zavedamo se, da sodobno načrtovanje prostora zahteva interdisciplinarnost, zato našo ekipo sestavljamo različni strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture, geodezije in gradbeništva, ki s sodobnimi prostorskimi tehnologijami zagotavljamo strokovno podporo občinskim in komunalnim službam ter drugim uporabnikom prostora.

Izdelujemo:

   • Državne prostorske načrte (DPN),
   • Občinske prostorske načrte (OPN),
   • Občinske podrobne prostorski načrte (OPPN),
   • Strokovne podlage (za poselitev, za umeščanje dejavnosti v prostor, urbanistični preizkusi,…),
   • Variantne rešitve, vrednotenje in primerjava variantnih rešitev za potek tras infrastrukture,
   • Prikaze stanja prostora (PSP),
   • Urbanistične načrte (UN),
   • Elaborate posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
   • Vodilne mape za projektno dokumentacijo,
   • Digitalizacije prostorskih dokumentov,
   • Programe opremljanja zemljišč za gradnjo (POSZ),
   • Vodenje projektov in svetovanje.
Izvajamo izobraževanja za:

 


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.