Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

VPISI V ZEMLJIŠKO KNJIGO

Zemljiška knjiga je javna evidenca, ki vsebuje podatke o stvarnih in drugih pravicah na nepremičninah. Evidenco vodi posamezno okrajno sodišče. Prvotno so se v zemljiško knjigo vpisovale stvarne in druge pravice na zemljiščih (parcelah), ob nastanku katastra stavb, pa se v zemljiško knjigo vpisujejo tudi stvarne in druge pravice na stavbah in delih stavb.

Danes je zemljiška knjiga pomembna evidenca predvsem za trg nepremičnin, saj vsebuje podatke o lastnikih nepremičnin, stvarnih pravicah, obligacijskih pravicah ter pravnih dejstvih.

Pod stvarne pravice uvrščamo:

   • lastninsko pravico,
   • zemljiški dolg,
   • hipoteko in
   • služnostno pravico.

Obligacijske pravice pa so:

   • zakupna in najemna pravica,
   • predkupna pravica,
   • prepoved odtujitve oziroma obremenitve,
   • posebna pravica javnega dobra.

Ker je postopek vpisa v zemljiško knjigo velikokrat povezan tudi z geodetsko izmero (parcelacijo, evidentiranjem stavbe ali vpisom stavbe in delov stavbe v kataster stavb), vam v podjetju nudimo celovito rešitev od izmere pa do vložitve zemljiško knjižnega predloga v zemljiško knjigo. Storitev nudimo tako za vpis pravic na zemljiščih (parcelah), kot tudi na stavbah ali delih stavb.

Postopek vpisa stvarnih in drugih pravic na zemljiščih (parcelah):

   • geodetska izmera (parcelacija, evidentiranje stavbe,…),
   • izdelava dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo (priprava pogodb, ponudb za prodajo gozdnega ali kmetijskega zemljišča, ZK dovolil, zemljiško knjižnih predlogov,…).
 • Postopek vpisa stvarnih in drugih pravic na zemljiščih (parcelah):

    • izdelava elaborata in vpis stavbe ter delov stavb v kataster stavb pri GURS,
    • izdelava dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo (priprava enostranskih ali večstranskih aktov o oblikovanju etažne lastnine, ZK dovolil, zemljiško knjižni predlogov,…).
  •  


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.