Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

KOMASACIJA ZEMLJIŠČ

KOMASACIJA pomeni zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele. Postopek komasacije se lahko izvede kot POGODBENA KOMASACIJA ali kot UPRAVNA KOMASACIJA. Pogodbena komasacija je tista, ki se izvede na podlagi sklenjene "komasacijske" pogodbe med lastniki. Upravna komasacija pa je tista, ki se izvede na podlagi "komasacijske" odločbe, izdane v upravnem postopku.

KOMASACIJA KMETJSKIH ZEMLJIŠČ je postopek komasacije s katerim se kmetijska in gozdna zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predlagatelji komasacije so lastniki zemljišč, skupnost lastnikov zemljišč ali komasacijski odbor ali druga pravna oseba, ki jo lastniki zemljišč pooblastijo. Postopek komasacije se prične z vlogo na upravni enoti, na območju katere je predlagano komasacijsko območje. Pogoj za uvedbo postopka je strinjanje lastnikov zemljišč komasacijskega območja, ki imajo v lasti več kot 80 % površin zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.

KOMASACIJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ je postopek komasacije pri katerem se pozidana ali tudi nepozidana zemljišča namenjena pozidavi na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo tako, da se z novim lastniškim stanjem zemljišč omogoči racionalnejše načrtovanje in kvalitetnejša prostorska ureditev območja. Komasacija stavbnih zemljišč se danes večinoma izvaja za namen pozidave območji, komunalnega opremljanja, posodobitve ali revitalizacije že pozidanih območji in urejanja lastniškega stanja pri že zgrajenih objektih. Komasacija stavbnih zemljišč se uvede, če to predlagajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti najmanj 67% površine zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.

PRAVNE PODLAGE
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/2006, št. 65/2007),
Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru ( Ur. l. RS, št. 8/2007),
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/2011),
Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/2002),


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.