Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

NOVA IZMERA

Geodetski storitev NOVA IZMERA predstavlja ureditev mej in evidentiranje urejenih mej v zemljiški kataster na nekem območju. Za izvedbo NOVE IZMERE, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:

      • velikost območja NOVE IZMERE, ki zajema najmanj deset parcel oziroma je območje večje od 3 hektarov,
      • na območju nove izmere se za vsaj polovico parcel soglasno ugotovi vsaj del meje parcele,

NOVA IZMERA je potrebna predvsem na območjih, kjer so ugotovljena neskladja podatkov zemljiškega katastra in dejanskega stanja v naravi zaradi česar je potrebna uskladitev podatkov zemljiškega katastra.

Naročnik nove izmere je lahko katera koli fizična ali pravna oseba, ki ima interes urediti podatke zemljiškega katastra na nekem območju. Postopek evidentiranja nove izmere uvede geodetska uprava po uradni dolžnosti ali na podlagi prijave naročnika nove izmere. Prijava za uvedbo postopka se vloži na Geodetski upravi RS.

 

PRAVNE PODLAGE
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/2006, št. 65/2007),
Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru ( Ur. l. RS, št. 8/2007).


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.