Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

PARCELACIJA - DELITEV ALI ZDRUŽITEV MEJ

parcelacija 2 900x735


Parcelacija je postopek združitve ali delitve parcele. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje le glede lastninske pravice. Delitev parcele pa je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

Parcelacijo morda potrebujete v primerih kadar želite graditi, prodati ali podariti del parcele, določiti zemljišče pod stavbo kot novo parcelno številko ali združiti dve ali več parcel. Pogoj za delitev ali združitev parcele je urejeni del meje, ki se ga novo nastala meja dotika ali seka.

Storitev ureditev meje in parcelacije se lahko izvedeta istočasno pri čemer se izdela enotni elaborat ureditve meje in parcelacije.

Postopek parcelacije naroči lastnik parcele pri geodetskemu podjetju. Geodetsko podjetje izvede parcelacijo po želji lastnika ali v skladu s prostorskimi akti in po terenski izmeri izdela ELABORAT PARCELACIJE. Lastnik parcele elaborat skupaj z ZAHTEVO ZA UVEDBO POSTOPKA EVIDENTIRANJA PARCELACIJE, vloži na Geodetsko upravo RS.

 

PRAVNE PODLAGE
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št 47/2006, št. 65/2007),
Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru ( Ur. l. RS, št. 8/2007),
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur.l. RS, št. 110/2002),
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/2002),
Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Ur. l. RS, št. 8/2007).


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.