Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

SPREMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČ

BONITETA ZEMLJIŠČA predstavlja proizvodno sposobnost zemljišča, ki se izrazi v obliki bonitetnih točk. Boniteto zemljišč vodi Geodetska uprava RS v evidenci zemljiškega katastra za posamezno parcelo. Parcele, ki so uvrščene glede na dejansko rabo v kmetijska ali gozdna zemljišča imajo vrednost bonitetnih točk različno od nič. Za ostala zemljišča pa se vodi boniteta v vrednosti nič bonitetnih točk.

SPRMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA je potrebna v primerih, ko se proizvodnja soposobnost zemljišča spremeni ali pri ugotovitvi napačnega vodenja vrednosti bonitete parcele v zemljiškem katastru.

Naročnik storitve SPRMEMBE BONITETE ZEMLJIŠČA je lastnik parcele. Geodetsko podjetje skupaj v sodelovanju s kmetijskim ali gozdarskim strokovnjakom, ki ima pooblastilo za bonitiranje zemljišč izdela ELABORAT SPREMEMBE BONITETE ZEMLJIŠ. Elaborat skupaj z ZAHTEVO ZA SPREMEMBO BONITETE ZEMLJIŠČA lastnik parcele vloži pri Geodetski upravi RS. V zemljiškem katastru se evidentira nova boniteta v postopku evidentiranja spremembe bonitete zemljišča.

PRAVNE PODLAGE
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/2006, št. 65/2007),
Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Ur.l. RS, št. 47/2008).


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.