Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

SPREMEMBE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ

V zemljiškem katastru se vodijo podatki o dejanski rabi zemljišč in sicer kot:

   • KMETIJSKA ZEMLJIŠČA,
   • GOZDNA ZEMLJIŠČA,
   • VODNA ZEMLJIŠČA,
   • NEPLODNA ZEMLJIŠČA,
   • POZIDANA ZEMLJIŠČA.

Dejanska rabaSPRMEMBA DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČA je geodetska storitev pri kateri se zemljišču neke parcele določi ali spremeni dejanska raba. Naročnik storitve je lastnik parcele, ki ima interes določiti ali uskladiti podatke o dejanski rabi svojih parcel. Geodetsko podjetje izdela ELABORAT SPRMEMEBE DEJANSKLE RABE, ki ga lastnik parcele skupaj z ZAHTEVO ZA EVIDENTIRANJE SPREMEMBE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČA odda na Geodetsko upravo.

 

 

PRAVNE PODLAGE
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur.l. RS, št. 110/2002),
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/2006, št. 65/2007),
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS, št. 9/2004).


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.